De VR/AR bril: de volgende stap van vernieuwing binnen het onderwijs anno 2020

 

Anton Cornelissen, de founder van TOI opleidingen heeft met de VR/AR bril de volgende revolutionaire stap gezet binnen onderwijsland. Dat TOI opleidingen al vernieuwend is, blijkt uit de wijze waarop zij de praktijklessen direct op de werkvloer hebben vormgegeven.

 

Door de snel veranderende wereld en daarmee de impact op de maatschappij, heeft Anton de stap genomen voor het inzetten van de VR/AR bril. Hoe dit tot stand is gekomen en hoe de werking is van deze innovatieve bril kunt u lezen in het onderstaande interview. Een ding staat als een paal boven water, de automotive branche omarmt deze nieuwe wijze van digitaal onderwijs op afstand. 


Het ontstaan van het gebruik van VR/AR brillen door TOI opleidingen

TOI opleidingen staat bekend om zijn snelle opeenvolgende ontwikkelingen. “Zo waren wij begin 2020 bezig met het opstarten van het project de eigen bedrijfsschool”, vertelt Anton aan het begin van het gesprek. Wij zijn vanaf de start van TOI opleidingen op zoek naar vernieuwing binnen het onderwijs. Met name de wijze waarop wij die kunnen geven. Dat de impact van de pandemie een rol speelt in de versnelling van het gebruik van de VR/AR brillen door TOI opleidingen bevestigt Anton met een volmondig ja. Hierbij legt hij uit, dat door de opgelegde beperkingen vanuit de regering, TOI opleidingen versneld op zoek is gegaan naar een passend alternatief om de klanten nog beter gericht te ondersteunen in de huidige en toekomstige veranderingen binnen de maatschappij en daardoor ook de branche. 


Doordat Anton breed technisch geïnteresseerd is, kwam hij in contact met mensen binnen de maritieme wereld. Een sector die al langere tijd gebruik maakt van dergelijke VR/AR brillen. Anton heeft twee jaar geleden al gespeeld met de gedachte, deze brillen in te zetten binnen TOI opleidingen, maar heeft destijds deze keuze bewust niet gemaakt. Zoals Anton benoemt: ”de markt was destijds nog niet klaar voor deze vernieuwing binnen onderwijsland”. Dat de branche nu wel klaar is voor deze nieuwe ontwikkeling blijkt uit de ingebruikname van de brillen door Mercedes Benz. Zij hebben het als eerste importeur aangedurfd om met deze brillen de coachingen on the job, door te kunnen laten gaan. 


De werking van de VR/AR bril

De deelnemers krijgen nu vanaf hun werkplek direct op afstand begeleiding van de coach die letterlijk meekijkt over de schouder. Anton laat tijdens het gesprek een VR/AR bril zien, waarbij hij aangeeft, dat de deelnemer tijdens de coaching deze bril draagt. Hierdoor ziet de coach elke handeling van dichtbij, terwijl deze niet naast de deelnemer staat. “Eigenlijk is het nog beter zichtbaar en het werkt erg prettig”, oordeelt Anton. Zo kan de coach direct aanwijzingen geven of vragen stellen aan de deelnemer. Daarnaast kan de coach digitaal informatie sturen naar de deelnemer, waardoor deze direct van de juiste informatie is voorzien. Een van de vele voordelen voor het bedrijf is dat de omzetderving daalt, doordat de deelnemer aan een praktijkvoertuig de coaching uitvoert. De voordelen van de VR/AR bril

Er zijn ontelbare voordelen aan het gebruik van de VR/AR bril. Zo zijn er voordelen voor de deelnemer te noemen, maar zeker ook voor het bedrijf. De deelnemer kan binnen zijn werkplek de bril voor een coaching dragen, waarbij hij zijn werkzaamheden niet onderbreekt. Heeft het bedrijf of de deelnemer een case, waarbij deze vastloopt tijdens de behandeling van een storing, dan is de VR/AR bril zo gepakt, voor een specifiek coachingmoment. De deelnemer heeft hierbij veel geleerd en de storing is opgelost, waardoor de klant tevreden weer met zijn voertuig de weg op kan. 


Welke branches kunnen gebruik maken van de VR/AR bril 

Bij deze vraag blikt Anton terug naar de sector waardoor hij in aanraking kwam met de VR/AR bril. De maritieme sector is zeker een van de branches waar deze bril wordt gebruikt. Maar denk ook aan de fietsenmaker, landbouwmechanisatie of de composietenbranche. Bij het gebruik binnen de composietenbranche geeft Anton extra uitleg. Zo vertelt hij, dat binnen deze branche een tiental deelnemers over heel Nederland zijn verspreid. Als wij deze deelnemers op een vaste locatie les willen geven, gaat er veel tijd verloren in de logistiek om deze mensen op de juiste plaats te krijgen. Anno 2020 is dit ook nog eens niet raadzaam. Het is veel efficiënter en praktischer de deelnemers op afstand te coachen met de VR/AR bril, waardoor ook hier het bedrijf tijdens de coaching kan worden meegenomen. 


Wat maakt TOI opleidingen uniek binnen het technisch onderwijs

Anton Cornelissen reageert enthousiast op deze laatste vraag. Natuurlijk hebben wij nu veel gesproken over de VR/AR bril en de mogelijkheden hiervan, maar één van de belangrijkste pijlers is dat wij werken met actuele fabrieksdocumentatie. Deze documentatie is direct voorhanden binnen het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is, geeft Anton aan. Door de directe toepasbaarheid van deze actuele fabrieksdocumentatie wordt de technicus opgeleid volgens de laatste ontwikkelingen en technieken binnen de branche. Een andere belangrijke pijler van TOI opleidingen, is dat ook de gewenste processen en het gewenste gedrag tijdens de opleiding worden aangeleerd. Zo worden naast kennis en kunde ook de softskills meegenomen. Daarbij kan TOI Opleidingen content leveren en afstemmen op de bedrijfsprocessen welke gericht zijn op één automerk. “Denk daarnaast ook aan ons project de eigen bedrijfsschool en zowel uw technicus als ook uw bedrijf zijn klaar voor de toekomst, want door het op maat aanbieden hiervan, samen met de actuele steeds veranderende documentatie, bereiden wij uw technicus en uw bedrijf voor op de toekomst”. Met deze woorden sluit Anton Cornelissen het gesprek af.