Voordelen van de digitale VR/AR-brillen

 

Één van de onderdelen binnen het onderwijsconcept van TOI Opleidingen is de ‘coaching op locatie”. Doelstelling hierbij is het sluiten van het gat tussen de theorie en de praktijk. Op dit gebied heeft er binnen TOI Opleidingen een evolutie plaats gevonden, die voor zowel het bedrijf als het onderwijs grote voordelen biedt. Dit zijn:


On-demand onderwijs

De deelnemers krijgen een digitale VR/AR-bril van TOI Opleidingen in bruikleen, daarmee worden in de eerste fase van de opleidingen de coachingen op vooraf ingeplande tijdstippen verzorgd. Na de eerste periode, als de deelnemers gewend zijn geraakt, krijgen deelnemers de mogelijkheid om coaching aan te vragen op hun eigen tijdstippen. Er ontstaat dan een hybride vorm van vaste momenten en individuele momenten.
Praktijk uren zijn onderwijsuren

Middels een unieke methode heeft TOI Opleidingen het voor elkaar gekregen dat alle uren binnen de onderwijsuren vallen. De coaching uren zijn daarmee ook grotendeels verkoopbare uren geworden. Doordat de deelnemers hun eigen coach momenten kunnen aanvragen op die specifieke momenten als men in de praktijk vast lopen in hun werkzaamheden.


Individueel onderwijs

De deelnemer staat in alle gevallen in zijn eigen werkplaats en wordt altijd individueel begeleidt door zijn vaste loopbaanbegeleider. Op flexibele momenten kan dit afwijken, maar ook dan is het altijd individueel.


Geen reistijden

Doordat de deelnemer op zijn eigen locatie blijft, ontstaan er tijdens de wekelijkse coachingen geen reisuren meer. Hierdoor is er geen verlies in onderwijstijd en tevens geen omzet verlies.