De missie

Een leven lang leren.

Download onze brochure!De wereld gaat continu met zijn tijdsgeest mee. De veranderingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Hoe moet uw bedrijf deze veranderingen steeds het hoofd bieden?


Onze missie is uw medewerkers te leren omgaan met de steeds sneller op elkaar opvolgende ontwikkelingen binnen de technische branche. Dit doen wij door uw technici de juiste basis te bieden, met ons opleidingsprogramma. Vanuit deze basis wordt er verder aan de ontwikkeling van uw medewerkers gewerkt, door de innovaties vanuit de basis verder uit te bouwen. Onze missie is uw medewerkers te leren omgaan met de steeds sneller op elkaar opvolgende ontwikkelingen binnen de technische branche.


De visie van TOI Opleidingen is bedoeld om de techniek breed in de markt te zetten. Zo dicht mogelijk bij de theoretische achtergrond. Met andere woorden: het moet praktisch bruikbaar zijn en per direct opgepakt kunnen worden. Vanuit onze visie zullen uw technici worden voorzien en opgeleid met de meest actuele techniek en die van de toekomst.